Slide 5 Slide 4 Slide 3 Slide 2 Slide1

O NAS

Smo uveljavljen računovodski servis z dolgoletno tradicijo, izkušnjami in posluhom za želje in potrebe stranke. Z dejavnostjo davčnega svetovanja, računovodskih in administrativnih storitev je družinsko podjetje pričelo že pred več kot tridesetimi leti. Z znanjem, izkušnjami in zaupanjem strank, ki smo jih pridobili skozi leta poslovanja, smo na področju davčnega svetovanja in računovodstva prepoznaven in zanesljiv partner. Smo ustrezno kvalificirani ter strokovno in praktično usposobljeni.

Delujemo v skladu s sprejetim etičnim kodeksom Zbornice računovodskih servisov, smo aktivni člani Zbornice računovodskih servisov pri GZS, vpisani v katalog računovodskih servisov ter aktivni člani OZS Slovenije.

 

Naša prednost je hitra odzivnost, individualen pristop do stranke, nenehno izpopolnjevanje. Računovodske storitve in davčno svetovanje nudimo vsem vrstam poslovnih subjektov: d.o.o., d.n.o., k.d., s.p., društvom, zavodom in drugim.

Prizadevamo si za osebni pristop, se prilagodimo vsaki stranki posebej, strankam olajšamo poslovne odločitve ter poskrbimo za oseben prevzem in dostavo dokumentacije na terenu.

Dejavnost opravljamo v lastnih poslovnih prostorih, po dogovoru tudi pri stranki.

Pavšalno ceno mesečnega vodenja poslovnih knjig določimo skrbno in preudarno, v dvanajstih pavšalnih obrokih. V pavšalnem izračunu je upoštevan dogovorjeni popust.

 

Oddaje letnih poročil dodatno ne zaračunavamo. Prav tako ne nudimo zavajajočih paketov, kot so: ''S, M, L, …XXXL'', saj menimo, da je pošten dogovor o ceni storitev s stranko najboljša popotnica za dolgoročno sodelovanje in zadovoljstvo.

 

Prednosti

V računovodskem servisu se poleg konkurečnih cen ponašamo z hitro odzivnostjo, individualnim pristopom do stranke in nenehnim izpopolnjevanjem.
Opažamo, da je danes čedalje manj povpraševanja po klasičnih računovodskih storitvah, zato smo se tudi v našem računovodskem servisu povsem prilagodili novim trendom.
Storitve so kakovostnejše, učinkovitejše, podatki so vselej ažurni.
Vedno smo dosegljivi - po dogovoru tudi popoldne in ob sobotah.
Ni vam potrebno dostavljati dokumentacije, če želite jo v vašem podjetju prevzamemo mi.

Davčno svetovanje / svetovanje podjetjem

Davčno svetovanje je nadgradnja računovodskih storitev in omogoča celovitost ponudbe računovodstva Brobiro d.o.o., saj tu ne gre več zgolj za beleženje poslovnih dogodkov in sestavljanje računovodskih izkazov. Za davčno svetovanje je potrebna ustrezna usposobljenost svetovalcev s področja davčne zakonodaje, ki znajo poiskati optimalno rešitev znotraj zakonov in predpisov.

Podjetniško svetovanje je namenjeno tako novoustanovljenim podjetjem, kot tudi že delujočim podjetjem. V okviru svetovanja vam svetujemo o ustrezni izbiri pravne oblike podjetja, pripravi poslovnega načrta, finančnega načrta.

Administrativne storitve

- urejanje prejete pošte in poslovne dokumentacije,
- izvajanje plačilnega prometa in priprava poročil ter vodenje evidenc o opravljenih transakcijah,
- periodično ali dnevno izstavljanje računov, tiskanje in kuvertiranje računov in oddaja le-teh na pošti,
- priprava raznih partnerskih pogodb oziroma pogodb o poslovnem sodelovanju,
- sestavljanje raznih dopisov, obvestil (tudi za fizične osebe), predračunov, ponudb, računov,
- sestavljanje raznih zahtevkov do državnih institucij, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za prijavo na razne javne razpise,
- sodelovanje z bankami in drugimi institucijami za potrebe stranke,
- izdelava opominov za zapadle neplačane terjatve dolžnikov ter obračun zamudnih obresti,
- priprava in obračun potnih nalogov,
- pomoč pri prijavi novo zaposlenih (domačih in tujcev) z vsemi potrebnimi obrazci na Zavodu za zaposlovanje in na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, prijava sprememb na Zavodu za zdravstveno zavarovanje,
- druge administrativne storitve po želji naročnika.