Računovodske storitve Zasavje

Naša ponudba računovodskih storitev:

 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Vodenje knjige izdanih in prejetih faktur (DDV)
 • Sestava davčnega obračuna
 • Vodenje registra osnovnih sredstev z izračunom amortizacije in revalorizacije
 • Spremljanje terjatev in obveznosti – saldakonti
 • Obracun plač, regresov, pogodb o delu, avtorskih honorarjev, potnih stroškov, dohodnine …
 • Obračun DDV
 • Sestava davčnega obračuna
 • Izdelava letnih in medletnih izkazov
 • Izdelava predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine
 • Obračun zamudnih obresti
 • Sestavljanje davčne bilance
 • Priprava poročil in zbiranje podatkov za državne institucije
 • Pomoč pri planiranju denarnih tokov
 • Vodenje trgovske knjige in ostalih evidenc
 • Izdelava pravilnikov
 • Opravljanje plačilnega prometa za stranke na podlagi pooblastila
 • Svetovanje na področju davkov in računovodsko-finančnega poslovanja
 • Informiranje in poizvedbe